Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Bulletin of the MRSU / Section "Chemistry" / 2013 № 3.

 

T.S. Ul'baev, K.B. Yunusov

Experimental study of complex-type catalysts (М1ХOУ/М2ХOУ). In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2013, no. 3.


UDC Index: 661.097.3

Date of publication: 27.08.2013

The full text of the article

Downloads count Downloads count: 35

Abstract


By IR – diffuse reflectance spectroscopy several М1ХOУ/М2ХOУ type mixed oxides were studied. They were prepared by coprecipitation, and further heat treatment by acetates and metal carbonyls. Besides, to determine their properties as catalysts IR analysis of spectral data of the diffuse reflection of mixed oxides compared with the shifts of vibrational frequencies.

Key words


catalysts, spectroscopy, oxides, diffusion, adsorption, acetate.

List of references


1. Borovkov V.YU. Priroda i svoistva kislotnoosnovnykh tsentrov amorfnykh alyumosilikatov, vysokokremnezemnykh tseolitov i oksidov alyuminiya po dannym IKspektroskopii v diffuznorasseyannom svete: dis. … kand. khim. nauk. M., 1988.
2. Davydov A.L. Kasumov F.B. Efremov A.A. Okislitel'novosstanovitel'nyi kataliz na tseolitakh Kinetika i kataliz. 1982. T. 23. No. 3.
3. Koroteev M. P., Ul'baev T. S., Mardashev YU. S., Lainer YU. A. IKspektry diffuznogo otrazheniya poverkhnosti smeshannykh modifitsirovannykh oksidov: Al2O3/Cr2O3 ; Al2O3/MoO3 ; Fe2O3/Cr2O3 ; Fe2O3/MoO3; SnO2/Cr2O3 ; SnO2/MoO3 i drugikh KHimicheskie tekhnologii. 2010. No. 6.
4. Paukshtis E.A. Infrakrasnaya spektroskopiya v geterogennom kislotnoosnovnom katalize. Novosibirsk: Nauka., 1992.
5. Ul'baev T.S., Mardashev YU.S., Koroteev M.P. Poluchenie katalizatorov putem modifitsirovaniya gidrookisei alyuminiya, olova, zheleza karbonil'nymi kompleksami 3,5,6 bitsiklofosfit 1,2 O izopropiliden α D glyukofuranozy The integrated scientific journal. 2006. No. 24 (184).
6. Davidov A.A. Molecular Spectroscopy of Oxide Catalyst Surfaces. Edmonton; Tulsa: Wiley, 2003.

Лицензия Creative Commons