Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Bulletin of the MRSU / Section "Philological sciences" / 2014 № 2.

 

I.V. Skuratov

Etymology of French Words: Reconstruction of the Original Forms and Meanings (on the basis of Sylvie Brunet’s dictionary “Words with unusual origin”). In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2014, no. 2.


UDC Index: 811.133.1’373. 6

Date of publication: 15.04.2014

The full text of the article

Downloads count Downloads count: 101

Abstract


This article studies historical changes of the original form and meaning of French words at the modern stage of vocabulary development on the basis of Sylvie Brunet’s new etymological dictionary. It becomes particularly difficult to perform an etymological analysis when one is trying to clarify semantic links, semantic development and the reconstruction of the primary meaning of a word. These difficulties are determined by the diversity and significance of semantic changes.

Key words


etymology, etymologization of words, structural elements of the word, reconstruction, primary form, motivation, semantic change, lexicography

List of references


1. Bobunova M.A. Russkaya leksikografiya XXI veka: ucheb. posobie. – M.: Flinta: Nauka, 2009. – 200 s.
2. Vvedenskaya L.A., Kolesnikov N.P. Etimologiya: Uchebnoe posobie. – SPb.: Piter, 2004. – 221 s.
3. Krivonosova I.A., Skuratov I.V. Osnovnye napravleniya razvitiya slovarnogo sostava sovremennogo frantsuzskogo yazyka Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya «Lingvistika» – 2011. – No. 6. – pp. 127–132.
4. Krysin L.P. Tolkovyi slovar' inoyazychnykh slov. – M.: Eksmo, 2007. – 944 s.
5. Marshak S. «Slovar'» [Elektronnyi resurs]. – URL: http://smarshak.ru/works/poetry/poetry013.htm (data obrashcheniya: 03.03.2014).
6. Paskhalov A.P. Udivitel'naya etimologiya. – M.: ENAS, 2008. – 176 s.
7. KHrappa V. Ot adamova yabloka do yabloka razdora: opyt etimologicheskikh zametok. – Kaliningrad: YAntar. skaz, 2005. – 208 s.
8. Brunet S. Les mots aux origines étonnantes. – P.: Editions FirstGrund, 2012. – 152 p.
9. De Romilly J. Dans le jardin des mots. – P.: Editions de Fallois, 2007. – 344 p.

Лицензия Creative Commons