Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Bulletin of the MRSU / Section "Philological sciences" / 2014 № 2.

 

Z.F. Yusupova

TRADITION OF STUDYING NOMINAL PARTS OF SPEECH IN SCIENTIFIC GRAMMARS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2014, no. 2.

Doi:10.18384/2224-0209-2014-2-561


UDC Index: 811. 161

Date of publication: 19.06.2014

The full text of the article

Downloads count Downloads count: 48

Abstract


The article studies the nominal parts of speech in the grammars of the Russian language created in XVIII–XX centuries. In this regard it is concluded that in the Russian language grammars in XVIII–XIX centuries semantic and grammatical features of nominal parts of speech are specified. Adjectives and numerals as a separate part of speech were singled out later than nouns. In the second half of the twentieth century, when communicative and functional Grammars appeared, functional and pragmatic potential of nominal parts of speech was described. It was disclosed in communicative utterance on the levels of its content and structure.

Key words


the Russian language, nominal parts of speech, scientific grammar, communicative grammar, functional grammar

List of references


1. Aktual'nye problemy sovremennoi lingvistiki: uchebnoe posobie / sost. L.N. CHurilina. M.: FLINTA: Nauka, 2013. 416 s.
2. Boduen de Kurtene I.A. Kolichestvennost' v yazykovom myshlenii Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniyu. M.: Izdvo APN SSSR, 1963. T. 2. pp. 147–154.
3. Bondarko A.V. Funktsional'naya grammatika. L.: Nauka, 1984. 136 s.
4. Vinogradov V.V. Russkii yazyk: (Grammaticheskoe uchenie o slove). M., 1986. 639 s.
5. Vostokov A.KH. Sokrashchennaya russkaya grammatika Aleksandra Vostokova. Kazan': Tipografiya Kazanskogo universiteta, 1861. 66 s.
6. Gak V.G. K tipologii funktsional'nykh podkhodov k izucheniyu yazyka Problemy funktsional'noi grammatiki. M.: Nauka, 1985. pp. 5–15.
7. Grammatika russkogo yazyka: v 3 t. T. 1. Fonetika i morfologiya. M.: Izdvo AN SSSR, 1953. 720 s.
8. Grammatika sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka / otv. red. N.YU. SHvedova. M.: Nauka, 1970. 768 s.
9. Kratkaya russkaya grammatika / pod red. SHvedovoi N.YU., Lopatina V.V. M.: Nauka, 1989. 639 s.
10. Lekant P.A. Ocherki po grammatike russkogo yazyka. M.: Izdvo MGOU, 2002. 321 s.
11. Lomonosov M.V. Rossiiskaya grammatika. SPb.: Tipografiya Imp. Akad. nauk. 1775. 210 s.
12. Moskal'skaya O.I. Grammatika teksta. M.: Vysshaya shkola, 1981. 183 s.
13. Pavskii G.P. Filologicheskie nablyudeniya nad sostavom russkogo yazyka: Rassuzhdenie vtoroe «Ob imenakh prilagatel'nykh, chislitel'nykh i mestoimeniyakh». SPb., 1850. 314 s.
14. Paducheva E.V. Vyskazyvanie i ego sootnesennost' s deistvitel'nost'yu (referentsial'nyi aspekt semantiki mestoimenii). M.: Nauka, 1985. 272 s.
15. Papenkova T.A. Tekstual'noe funktsionirovanie mestoimenii v sovremennom russkom literaturnom yazyke: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. L., 1973. 16 s.
16. Russkaya grammatika: v 2 t. T. 1. Fonetika. Fonologiya. Udarenie. Intonatsiya. Slovoobrazovanie. Morfologiya. M.: Nauka, 1980. 784 s.
17. SHvedova N. YU., Belousova A.S. Sistema mestoimenii kak iskhod smyslovogo stroeniya yazyka i ego smyslovykh kategorii. M.: Int russkogo yazyka RAN, 1995. 120 s.
18. SHvedova N.YU. Mestoimenie i smysl. Klass russkikh mestoimenii i otkryvaemye imi smyslovye prostranstva. M.: Azbukovnik, 1998. 176 s.
19. YUsupova Z.F. K voprosu ob izuchenii imennykh chastei rechi v russkom yazyke: funktsional'nosemanticheskii aspekt Filologiya i kul'tura. Philology and Culture. No. 1 (31). 2013. pp. 276–280.

Лицензия Creative Commons