Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Bulletin of the MRSU / Section "Psychology" / 2015 № 1.

 

N.S. Kramarenko

TO THE PROBLEM OF ONTOGENESIS OF HUMAN SELF-REALIZATION: SUBJECTIVE APPROACH. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2015, no. 1.

Doi:10.18384/2224-0209-2015-1-624


UDC Index: 159.9

Date of publication: 03.02.2015

The full text of the article

Downloads count Downloads count: 43

Abstract


The article discusses the ontogenetic aspect of the problem of self-realization from the perspective of synthesis of subject approach researches. The role of a subject as a dynamic characteristic with its own laws of development is studied as a main component. The process of self-realization is linked to the stair-step development of the subject. The author justifies the thesis that the meaning of subjectivity increases with age and allows overcoming the dependence on external conditions, moving in the direction to self-determination, self-conditioning and independence. The integration of systems and subject-activity approaches makes it possible to study self-fulfillment as a continuous process of self-realization during the whole course of life being conditioned by the levels of the subject. This allows to fill the process of self-realization with new content at the each stage of ontogenesis.

Key words


self-realization, ontogeny, subjectivity, levels of subject development

List of references


1. Abul'khanova K.A. O sub"ekte psikhicheskoi deyatel'nosti. M.: Nauka, 1973. 288 s.
2. Anan'ev B.G. K ontopsikhologii cheloveka Teoreticheskaya i prikladnaya psikhologiya v Leningradskom universitete. L.: Izdvo LGU, 1969. pp. 3–7.
3. Bozhovich L.I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste. SPb.: Piter, 2008. 400 s.
4. Lomov B.F. Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psikhologii. M.: Nauka, 1984. 444 s.
5. Ryabikina Z.I. Lichnost' i ee bytie v bystro menyayushchemsya mire Lichnost' i bytie: Teoriya i metodologiya. Materialy Vserossiiskoi nauchnoprakticheskoi konferentsii / Pod. red. Z.I. Ryabikinoi, V.V. Znakova. Krasnodar: Kubanskii gos. unt, 2003. pp. 5–26.
6. Sergienko E. A. Razvitie psikhologii sub"ekta i sub"ekt razvitiya Psikhologicheskii zhurnal. 2012. T. 33. No. 1. pp. 4–6.
7. Suvorova O.V. K probleme kriteriev i struktury sub"ektnosti Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk, 2011. T.13. No. 2(5). pp. 1178–1182.
8. Uznadze D.N. Eksperimental'nye osnovy psikhologii ustanovki. – Tbilisi: Izdvo AN Gruzin.SSR, 1961. 210 s.
9. Fel'dshtein D.I. Psikhologiya vzrosleniya: strukturnosoderzhatel'nye kharakteristiki protsessa razvitiya lichnosti: izb. trudy. M.: MPSI, 2004. 672 s.

Лицензия Creative Commons