Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Bulletin of the MRSU / Section "Philological sciences" / 2015 № 2.

 

T.Y. Anokhina, E.G. Soluyanova

FEATURES OF TERMINOLOGICAL NOMINATIONS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2015, no. 2.

Doi:10.18384/2224-0209-2015-2-667


UDC Index: 811.161.1: 629.33

Date of publication: 30.06.2015

The full text of the article

Downloads count Downloads count: 53

Abstract


The article deals with the process of word formation of a class of automotive terms. The mechanisms and principles underlying this phenomenon are highlighted. The most productive ways of term-formation are given. Theoretical basis of formation of terminology in the field of automotive industry are discussed. Five main ways of term formation are presented, among which the most productive one is terminologization. Examples of how the original meaning of the word becomes field-related are demonstrated.

Key words


term, nomination, special dictionaries, terminologization, neologization

List of references


1. Anokhina T.YA., Zaitseva T.N., Martirosyan N.V. K voprosu ob istochnikakh formirovaniya i nekotorykh strukturnosemanticheskikh osobennostyakh obrazovaniya terminov avtomobilestroeniya v russkom yazyke Izvestiya MGTU «MAMI». 2013. No. 1(15). T. 6. pp. 47–50.
2. Anokhina T.YA., Platonova E.N. Metaforizatsiya v yazyke nauki i tekhniki Izvestiya MGTU «MAMI». 2014. No. 1 (19). T. 5. pp. 210–213.
3. Anokhina T.YA., Soluyanova E.G. Mesto mashinostroitel'nogo terminologicheskogo slovarya v tipologii slovarei Nauchnoe obozrenie: gumanitarnye issledovaniya. 2014. No. 12. S. 97–102.
4. Golovanova E.I. Lingvisticheskaya interpretatsiya termina: kognitivnokommunikativnyi podkhod Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2004. No. 33. pp. 18–25.
5. Leichik V.M. Terminovedenie: Predmet. Metody. Struktura. M.: KomKniga, 2006. 256 s.
6. Mashinostroenie: Kompleksnyi terminologicheskii slovar' / Gl. red.
7. A.V. Nikolaenko. M.: Izdatel'skii tsentr «Azbukovnik», 2014. 270 s.
8. Slovar' russkogo yazyka: v 4kh t. / AN SSSR, Institut russkogo yazyka; pod red. A. P. Evgen'evoi. 2e izd., ispr. i dop. M.: Russkii yazyk, 1981–1984.
9. Soluyanova E.G. Sinonimiya mashinostroitel'nykh terminov Izvestiya MGTU «MAMI». No. 1(19). 2014. T. 5. pp. 237–240.
10. Tyurikova N.A. Lingvisticheskie aspekty standartizatsii i unifikatsii terminologii otrasli («dokumentovedenie i arkhivovedenie») Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta (Elektronnyi zhurnal) [Sait]. 2013. No. 1.
11. URL: http://vestnikmgou.ru/Articles/View/277 (data obrashcheniya 17.06.2015).

Лицензия Creative Commons