Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Bulletin of the MRSU / Section "Politics" / 2015 № 4.

 

A.A. Gorokhov, I.F. Ubiriya

“AESTHETICS OF LIFE” AND THE PROBLEM OF EGALITARIAN PROGRESS IN K. N. LEONTIEV’S CREATIVE ACTIVITY. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2015, no. 4.

Doi:10.18384/2224-0209-2015-4-715


UDC Index: 32

Date of publication: 20.11.2015

The full text of the article

Downloads count Downloads count: 55

Abstract


The article analyzes social and political ideas of K. N. Leontyev in terms of his attitude to the progress and development in social, cultural and political aspects on the basis of aesthetic criteria. The idea of aesthetic reality perception is central in Leontyev’s theoretical researches which have not only cultural nature, but also philosophical and political ones. One of the most important concepts in Leontyev’s theory is “aesthetics of life”, which includes not only the beauty of phenomena, but other spheres of society’s life, and is based on the principles of diversity and confrontation. It can be stated that Leontyev’s criticism of the liberal-egalitarian progress was formed on the basis of aesthetical perception of the world.

Key words


Leontyev, egalitarian progress, development, “aesthetics of life”, Russia

List of references


1. Andronov YU.V., Myachin A.G., SHirinyants A.A. Russkaya sotsial'nopoliticheskaya mysl' XIX – nachala XX v. : K.N. Leont'ev. M.: Knizhnyi dom «Universitet», 2000. 228 s.
2. Berdyaev N.A. Konstantin Leont'ev : Ocherk iz istorii russkoi religioznoi mysli K.N. Leont'ev: pro et contra. SPb., 1995. Kn. 2. pp. 29–179.
3. Gachev G.D. Russkaya duma: portrety russkikh myslitelei. M.: Novosti, 1991. 304 c.
4. Kozyrev A.P. Razbivatel' stekol Inf. byulleten' Foruma «Berdyaevskie chteniya» : Samopoznanie : Leont'ev kak vospitatel'. 2015. No. 3. pp. 10–14.
5. Korol'kov A.A. Konstantin Leont'ev i ego esteticheskaya kartina egalitarnogo progressa Filosofskie nauki. 1991. No. 11. pp. 115–127.
6. Korol'kov A.A. Prorochestva Konstantina Leont'eva. SPb.: Izdvo SPbGU, 1991. 200 s.
7. Leont'ev K.N. Gramotnost' i narodnost' Leont'ev K.N. Sobr. soch.: v 9 t. T.7. SPb., 1913. pp. 13–55.
8. Leont'ev K.N. Vizantizm i slavyanstvo Leont'ev K.N. Vostok, Rossiya i Slavyanstvo. Filosofskaya i politicheskaya publitsistika. Dukhovnaya proza (18721891). M., 1996. S. 94–155.
9. Leont'ev K.N. Peredovye stat'i Varshavskogo dnevnika 1880 g. Leont'ev K.N. Vostok, Rossiya i Slavyanstvo. Filosofskaya i politicheskaya publitsistika. Dukhovnaya proza (18721891). M. 1996.pp. 218–262.
10. Leont'ev K.N. Pis'ma K.N. Leont'eva k V.V. Rozanovu : 13 avgusta 1891 g., Opt. P. Korol'kov A.A. Prorochestva Konstantina Leont'eva. SPb. 1991. pp. 118–198.
11. Rozanov V.V. Teoriya istoricheskogo progressa i upadka Russkii vestnik. 1892. T. 219. Mart. pp. 281–327.
12. Slesareva G.F. Konstantin Nikolaevich Leont'ev Filosofskie nauki. 1991. No. 11. pp. 105–115.
13. Sorokopudova O.E. Politicheskaya mysl' V.V. Rozanova: spetsifika i problemy issledovaniya : dis. … kand. polit. nauk / [Mosk. gos. unt im. M.V. Lomonosova]. M., 2012. 185 s.
14. Stepin V.S. Genezis sotsial'nogumanitarnykh nauk (filosofskometodologicheskie aspekty) Voprosy filosofii. 2004. No. 3. pp. 37–43.
15. KHmylev V.L. Ideologiya kak kontsept Izvestiya Tomskogo politekh. unta. 2005. T. 308. No. 5. pp. 200–203.
16. SHirinyants A.A. Nigilizm ili konservatizm? Russkaya intelligentsiya v istorii politiki i mysli. M.: Izdvo Mosk. unta, 2011. 568 s.
17. SHirinyants A.A., Myachin A.G. Russkaya sotsial'nopoliticheskaya mysl' XIX v.: K.N. Leont'ev. M.: Izdvo Mosk. unta, 1995. 120 s.

Лицензия Creative Commons