Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Tatiana A. Alpatova


Doctor in Philological sciences, associate professor, professor at the Department of Russian Classical Literature
Moscow Regional State University
Alpatova2005@rambler.ru

Articles in the electronic journal Bulletin MSRU


T.A. Alpatova THE PROBLEM OF PERSON'S BIOGRAPHY TRANSFORMATION INTO FICTION (F.A.EMIN'S NOVEL "THE CHANGEABLE FORTUNE OR MIRAMOND'S ADVENTURE"). In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2012, no. 3, pp. 83-90.

T.A. Alpatova LITERARY EDUCATION OF M.U. LERMONTOV AND PROBLEMS OF THE 18th CENTURY RUSSIAN LITERATURE IN HISTORICAL AND LITERARY CONCEPT OF THE POET. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2013, no. 2.

I.A. Kiseleva, A.A. Sakharov, O.S. Pugachev, I.P. Shcheblykin, T.A. Alpatova, O.P. Evchuk, Y. Sytina, G.V. Kosyakov, I.A. Kazantseva, I.S. Yukhnova M. Lermontov’S Personality: myth and reality (round table). In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2015, no. 1.

Articles printed by Bulletin MSRU


T.A. Alpatova THE PERSON AND CREATIVITY OF RUSSIAN WRITERS-CLASSICS AS THE MEASURE OF METHODOLOGICAL FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE HISTORICO-LITERARY SCIENCE: TO PROBLEM STATEMENT. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2010, no. 5, pp. 59-62.

T.A. Alpatova THE GENESIS OF THE SPIRITUAL AND MORAL PROBLEMS IN M. LERMONTOVS POETRY (LERMONTOV AND KARAMZIN). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2011, no. 3, pp. 94-100.

T.A. Alpatova PERSONALITY AND WORKS OF N. KARAMZIN AS A MEASURE OF METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN HISTORY AND LITERATURE SCIENCE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2011, no. 4, pp. 113-118.

T.A. Alpatova TREDIAKOVSKY AND KARAMZIN (WAYS OF THE RUSSIAN PROSE IN 18TH CENTURY). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2012, no. 1, pp. 79-83.

T.A. Alpatova THE HISTORY OF LITERARY CRITICISM AND THE PROBLEMS OF ANALYZING WRITER'S PERSONALITY. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2012, no. 6, pp. 39-44.

T.A. Alpatova EPITAPHS GENRE IN M. LERMONTOV’S WORKS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2013, no. 6, pp. 76-81.

T.A. Alpatova LERMONTOV’S POETOLOGY (1828-1832S). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2014, no. 5, pp. 55-61.

T.A. Alpatova RUSSIAN LITERATURE OF PREROMANTICISM: OUTLOOK, AESTHETICS, POETICS: MONOGRAPH / T. FEDOSEEVA, A. MOTORIN, A. RAZZHIVIN, A. PASHKUROV, A. PETROV, V. BITKINOVA, N. NEDASHKOVSKAYA, Y. DOROFEEVA; ED. T. FEDOSEEVA. - RYAZAN: YESENIN RYAZAN STATE UNIVERSITY, 2012. - 492 PP. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2014, no. 6, pp. 120-121.

T.A. Alpatova THE SITUATION OF TURN OF THE CENTURY IN THE HISTORY OF THE TEXT OF «LETTERS OF A RUSSIAN TRAVELER» BY N. KARAMZIN. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2015, no. 4, pp. 72-79.

T.A. Alpatova, I.A. Kiseleva FATE KARAMZINIZM’S TRADITIONS IN THE WORKS OF M. LERMONTOV. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2015, no. 6, pp. 67-74.

T.A. Alpatova M. MURAVYOV’S POETICS IN THE ART SYSTEM OF THE RUSSIAN LYRICS OF THE LAST THIRD OF THE 18TH CENTURY. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2016, no. 5, pp. 180-187.

T.A. Alpatova, K.A. Potashova POETIC SPACE OF E. BARATYNSKY: THE POEM "AUTUMN" IN THE LIGHT OF KARAMZIN’S TRADITION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2016, no. 5, pp. 188-194.

I.A. Kiseleva, T.A. Alpatova THE PRINCIPLE OF “EXHAUSTIVE FISSION” IN M. LERMONTOV’S POEMS AND THE TRADITIONS OF THE 18th CENTURY’S POETRY (TO THE PROBLEM OF “LERMONTOV AND KARAMZIN”). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2016, no. 5, pp. 243-250.

N.I. Smolensky, V.A. Pesotsky, T.A. Alpatova, N.V. Khalikova, V.V. Ledeneva, A.E. Larionov, V.E. Bagdasaryan, V.V. Bruz ARTISTIC CREATIVE AND SCIENTIFIC (SCIENTIFIC AND HISTORICAL) UNDERSTANDING OF REALITY: THE PROBLEM OF CORRELATION(ROUND TABLE). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: History and Political Science, 2017, no. 4, pp. 14-67.

T.A. Alpatova HEALTH AND DISEASE IN THE ARTISTIC SYSTEM OF N. KARAMZIN. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2017, no. 5, pp. 86-95.

T.A. Alpatova, E.I. Beglova, T.A. Bobrova, V.V. Vvedenskij, T.M. Voiteleva, A.L. Golovanevskij, O.N. Gordeeva, A.A. Gradinarova, S.A. Dzhanumov, I.G. Dobrodomov, N.F. Ermakova, L.G. Inchina, S.M. Kolesnikova, A.A. Kunaryov, V.V. Ledeneva, L.A. Marchenkova, O.V. Molchanova, A.A. Murashov, E. Osipova, L.P. Ruposova, V.S. Tretjakova, N.V. Khalikova, O.V. Shatalova, N.N. Shcherbakova N. A. KONDRASHOV: EDUCATOR, TEACHER, PERSONALITY (THE PORTRAIT OF A SLAVIST). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2019, no. 5, pp. 188-228.

T.A. Alpatova N. KARAMZIN AND K. MORITS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2020, no. 2, pp. 65-74.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


T.A. Alpatova, B.O. V., K.E. V., S. Krylova, E.Y. Kulikova, S.V. Ovsyannikova

Novinki russkoi literatury KHKHI veka. Materialy k lektsiyam

Proza N.M. Karamzina: poetika povestvovaniya

Utrennyaya zarya. Molodezhnyi literaturovedcheskii al'manakh. Vypusk VIII. Tekst i kontekst: problemy sovremennogo prochteniya literaturnogo proizvedeniya

UTRENNYAYA ZARYAMOLODEZHNYI LITERATUROVEDCHESKII ALMANAKHVypusk VIILITERATURA V KONTEKSTE MEZHKULTURNOGO DIALOGA

T.A. Alpatova, I.A. Kiseleva, D.V. Abasheva, S.A. Dzhanumov, M. Dorozhkina, E.N. Kolokol'tsev, M.S. Krutova, V.V. Ledeneva, I.B. Pavlova, K.A. Potashova, Y.I. Sohryakov, Y. Sytina, T.V. Fedoseeva, L.I. Shevtsova, N.M. Shchedrina

TSennostnye osnovy natsional'noi kartiny mira v russkoi literature

T.A. Alpatova, I.A. Kiseleva, I.A. Kiseleva, D.V. Abasheva, S.A. Dzhanumov, M. Dorozhkina, E.N. Kolokol'tsev, M.S. Krutova, V.V. Ledeneva, I.B. Pavlova, S.O. Gladkov, Y.I. Sohryakov, Y. Sytina, T.V. Fedoseeva, L.I. Shevtsova, N.M. Shchedrina

TSennostnye osnovy natsional'noi kartiny mira v russkoi literature. Kollektivnaya monografiya