Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Yuliya Sytina


PhD in philological Sciences, associate Professor at the Department of Russian classical literature
Moscow Region State University
yun.sytina@mgou.ru; yulyasytina@yandex.ru

Articles in the electronic journal Bulletin MSRU


I.A. Kiseleva, A.A. Sakharov, O.S. Pugachev, I.P. Shcheblykin, T.A. Alpatova, O.P. Evchuk, Y. Sytina, G.V. Kosyakov, I.A. Kazantseva, I.S. Yukhnova M. Lermontov’S Personality: myth and reality (round table). In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2015, no. 1.

I.A. Esaulov, I.A. Kiseleva, Y. Sytina, E.V. Stepanyan, E.A. Korshunova, N.V. Mikhalenko, G.D. Pevtsov, V.K. Gil'manov The structures of commonness and creative experiment in Russian literature, philosophy, culture (V Baltic international seminar with discussion). In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2015, no. 3.

Y. Sytina «OTECHESTVENNYE ZAPISKI» («DOMESTIC NOTES») MAGAZINE ON THE EDGE OF 1830-1840S AND THE DEVELOPMENT OF WOMEN’S EMANCIPATION. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2017, no. 4.

Articles printed by Bulletin MSRU


Y. Sytina RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL VIEWS OF V. ODOYEVSKY IN THE 1830S AND THE UNDERSTANDING OF THEM IN THE NATIONAL LITERARY CRITICISM. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2012, no. 2, pp. 68-73.

Y. Sytina V. ODOEVSKY’S STORY “NEW YEAR” AND THE IMAGE OF “YESTERDAY” ROMANTIC HERO ON THE PAGES OF “LITERARY ADDITIONS TO THE “RUSSIAN INVALID”. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2015, no. 5, pp. 113-119.

Y. Sytina N. KARAMZIN IN THE MINDS OF THE RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHERS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian philology, 2016, no. 5, pp. 270-277.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


Spor zapadnikov i slavyanofilov v zerkale russkoi literatury 40-kh godov XIX veka

Y. Sytina, I.A. Kiseleva, D.V. Abasheva, T.A. Alpatova, S.A. Dzhanumov, M. Dorozhkina, E.N. Kolokol'tsev, M.S. Krutova, V.V. Ledeneva, I.B. Pavlova, K.A. Potashova, Y.I. Sohryakov, T.V. Fedoseeva, L.I. Shevtsova, N.M. Shchedrina

TSennostnye osnovy natsional'noi kartiny mira v russkoi literature

Y. Sytina, I.A. Kiseleva, I.A. Kiseleva, D.V. Abasheva, T.A. Alpatova, S.A. Dzhanumov, M. Dorozhkina, E.N. Kolokol'tsev, M.S. Krutova, V.V. Ledeneva, I.B. Pavlova, S.O. Gladkov, Y.I. Sohryakov, T.V. Fedoseeva, L.I. Shevtsova, N.M. Shchedrina

TSennostnye osnovy natsional'noi kartiny mira v russkoi literature. Kollektivnaya monografiya