Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Mikhail M. Volkov


PhD in Economics, Associate Professor, Department of Organization Management
Moscow Region State University
m_volkov@inbox.ru

Articles printed by Bulletin MSRU


S.A. Rjabichenko, M.M. Volkov THE MANAGEMENT OF THE MOSCOW REGION INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAMS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Economics, 2018, no. 1, pp. 77-83.

A.D. Mezhevov, Y.V. Vorontsova, M.M. Volkov, V.E. Cvetkova CONCEPTUAL BASES FOR BUILDING COMPANY'S INNOVATION STRATEGY UNDER DIGITALIZATION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Economics, 2020, no. 2, pp. 76-83.

M.S. Rylskaya, M.M. Volkov SOCIOCULTURAL BACKGROUND FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION EXEMPLIFIED BY THE KRASNODAR TERRITORY AND MOSCOW REGION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Economics, 2020, no. 3, pp. 118-128.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


M.M. Volkov, T.I. Vlasova

Metodologiya razrabotki i prinyatiya upravlencheskikh reshenii

Praktikum po distsipline "Razrabotka upravlencheskikh reshenii" napravleniya 38.03.02 "Menedzhment" dlya studentov bakalavriata ochnoi i zaochnoi form obucheniya