Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Andrey N. Prorokov


PhD in economic Sciences, associate Professor, Professor at the Department of Economics and entrepreneurship
Moscow Region State University
meo.prorokov@yandex.ru; meo@iuecon.org

Articles printed by Bulletin MSRU


A.N. Prorokov THE DIRECTIONS OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE MOSCOW REGION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Economics, 2015, no. 4, pp. 13-21.

A.N. Prorokov FEATURES OF INDUSTRIALIZATION IN THE USSR. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Economics, 2017, no. 2, pp. 146-154.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


Biznes-planirovanie v promyshlennoi organizatsii

A.N. Prorokov, L.I. Chistokhodova

Biznes-planirovanie.

A.N. Prorokov, L.I. Chistokhodova, L.N. Ageeva, A.V. Zheltenkov, N.V. Kurkina, M.V. Nikolaev, A.S. Svetozarov, G.N. Semenova

MALOE PREDPRINIMATELSTVO V ROSSII: SOTSIALNO-EKONOMICHESKIE, PRAVOVYE I ORGANIZATSIONNYE ASPEKTY

A.N. Prorokov, L.I. Chistokhodova, L.N. Ageeva, A.V. Zheltenkov, N.V. Kurkina, M.V. Nikolaev, A.S. Svetozarov, G.N. Semenova

Maloe predprinimatel'stvo v Rossii: sotsial'no-ekonomicheskie, pravovye i organizatsionnye aspekty.

Maloe predprinimatel'stvo: organizatsionno-pravovye formy, sozdanie i likvidatsiya, nalogooblozhenie, formy gosudarstvennoi podderzhki

Osnovy funktsionirovaniya rynochnoi ekonomiki

A.N. Prorokov, L.I. Chistokhodova

Sozdanie sobstvennogo dela v tablitsakh i skhemakh

A.N. Prorokov, L.I. Chistokhodova

Spravochnik predprinimatelya.

A.N. Prorokov, L.I. Chistokhodova

Strukturnye elementy vnutrifirmennogo planirovaniya v skhemakh.

A.N. Prorokov, L.I. Chistokhodova

Finansovo-kreditnaya sistema gosudarstva