Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Natalia M. Komarova


PhD in Pedagogics, Associate Professor, Head of the Department of Social Work
Moscow Region State University
nmkomarova@mail.ru

Articles printed by Bulletin MSRU


T.F. Suslova, N.M. Komarova, S. Gribkova ESTIMATION OF THE ETHNO-CULTURAL ADAPTATION OF CHILDREN FROM FAMILIES OF MIGRANTS BY SPECIALISTS OF SOCIAL ORGANIZATIONS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Psychology, 2019, no. 1, pp. 50-65.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


N.M. Komarova, T.F. Suslova

Sotsial'naya rabota v oblasti zashchity detei v Rossii i Germanii: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya

N.M. Komarova, T.F. Suslova

Sotsial'naya rabota v oblasti zashchity sem'i i detei: traditsionnye podkhody i innovatsionnye tekhnologii. Materialy II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 25 – 27 fevralya 2019 g., provodimoi v ramkakh IV Mezhdunarodnogo festivalya nauki MGOU – 2019.

N.M. Komarova, T.F. Suslova

Sotsial'naya rabota v sovremennom mire: tendentsii i perspektivy razvitiya

N.M. Komarova, T.F. Suslova, A.A. Nesterova, V.E. Bagdasaryan

Sotsial'no-psikhologicheskaya podderzhka etnokul'turnoi adaptatsii detei iz semei migrantov

N.M. Komarova, T.F. Suslova, A.A. Nesterova, V.E. Bagdasaryan

SOTSIALNO-PSIKHOLOGICHESKAYA PODDERZHKA ETNOKULTURNOI ADAPTATSII DETEI IZ SEMEI MIGRANTOV

N.M. Komarova, V.E. Bagdasaryan, A.A. Nesterova, T.F. Suslova

Tekhnologii i programmy sotsial'no-psikhologicheskoi podderzhki etnokul'turnoi adaptatsii detei iz semei migrantov