Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Viktoriya V. Oshchepkova


Dr. Sci. (Philology), Prof., Departmental Head, Department of English Philology
Moscow Region State University
oschep2014@yandex.ru

Articles in the electronic journal Bulletin MSRU


E.I. Abramova, V.V. Oshchepkova Realia which denote elements of Celtic culture in English. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2013, no. 4.

Articles printed by Bulletin MSRU


V.V. Oshchepkova Variable English language world view in modern lexicographic sources. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2010, no. 6, pp. 28-36.

E.I. Abramova, V.V. Oshchepkova ALGLO-WELSH CULTURAL AND LANGUAGE CONTACTS AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF LINGUISTIC SITUATION IN WALES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2012, no. 6, pp. 33-44.

E.I. Abramova, V.V. Oshchepkova PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF CELTICISMS WHICH CHARACTERIZE OBJECTS OF NATURE IN ENGLISH. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2013, no. 6, pp. 52-56.

V.V. Oshchepkova ANGLO-ABORIGINAL CULTURAL AND LANGUAGE CONTACTS AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF LINGUISTIC SITUATION IN AUSTRALIA. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2014, no. 2, pp. 116-122.

V.V. Oshchepkova INCORPORATION OF ABORIGINAL CONCEPT “WALKABOUT” INTO THE NATIONAL AUSTRALIAN WORLDVIEW. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2015, no. 4, pp. 94-104.

V.V. Oshchepkova EVALUTION OF THE CONTENTS OF CONCEPT “OUTBACK” IN AUSTRALIAN WORLDVIEW. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2016, no. 3, pp. 210-219.

V.V. Oshchepkova CONCEPT “DOWNUNDER” IN AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND WORLDVIEW. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2016, no. 5, pp. 66-75.

A. Bulkin, V.V. Oshchepkova, N.V. Solovyeva TO JOHN RONALD RUEL TOLKIN'S ANNIVERSARY. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2016, no. 5, pp. 98-102.

V.V. Oshchepkova, N.V. Solovyeva THE NEW LINGUISTIC DIRECTION - CONTACT VARIANTOLOGY OF ENGLISH. REVIEW OF THE MANUAL OF Z.G. PROSHINA "CONTACT VARIANTOLOGY OF ENGLISH. WORLD ENGLISHES PARADIGM. THEORY PROBLEMS": MANUAL. M.: "FLINT", "SCIENCE", 2017. 208 P. // BULLETIN OF MOSCOW REGION STATE UNIVERSITY SERIES: LINGUISTICS. 2016. NO. 6, 208 P. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2016, no. 6, pp. 101-105.

V.V. Oshchepkova, N.V. Solovyeva SPELLONYMS IN THE MYTHONYM SYSTEM OF THE BRITISH FOLK TALE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2018, no. 2, pp. 73-87.

V.V. Oshchepkova LINGUOCULTURAL TYPE BOGAN IN AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND LINGUOCULTURES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2019, no. 5, pp. 82-88.

V.V. Oshchepkova, N.V. Solovyeva MAGIC ONOMASTICON OF AUSTRALIAN ETIOLOGICAL TALE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2020, no. 3, pp. 60-70.

V.V. Oshchepkova INTRODUCING DISSERTATION RESEARCH: YU. B. YURIEVA “FORMALITY / INFORMALITY AS A FEATURE OF THE ETHNOCULTURAL STYLE OF COMMUNICATION (BASED ON THE MATERIAL OF ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES)”. DISSERTATION... OF A CANDIDATE OF PHILOLOGICAL SCIENCES, SPECIALTY 10.02.20 - COMPARATIVE-HISTORICAL, TYPOLOGICAL AND COMPARATIVE LINGUISTICS. MOSCOW, 2020. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2020, no. 4, pp. 98-102.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


V.V. Oshchepkova, I.I. SHustilova

BRITAIN: PAST AND PRESENT = Britaniya: proshloe i nastoyashchee

Aktual'nye voprosy variantologii, kommunikativistiki i kognitivistikiMaterialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii(MGOU, g. Moskva, 24 aprelya 2020 g.)

V.V. Oshchepkova, P. Khromenkov

Aktual'nye problemy lingvistiki,perevodovedeniya, literaturovedeniya, leksikografii, teorii i praktiki obucheniya inostrannym yazykam (k yubileyu Dzh.R.R. Tolkina)

Strana Daunander = Land Downunder. Klyuchevye kontsepty avstraliiskoi natsional'noi kartiny mira: usloviya formirovaniya i problemy vzaimodeistviya yazykov i kul'tur

V.V. Oshchepkova, P. Khromenkov

FORMIROVANIE KULTURNOI I YAZYKOVOI KOMPETENTNOSTI V PROTSESSE IZUCHENIYA INOSTRANNOGO YAZYKA. INTERNET I IZUCHENIE INOSTRANNOGO YAZYKA