Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Tatyana K. Alyabieva


PhD in political Sciences, associate professor, associate professorat the Department of Politology and Law
Moscow Region State University
altatkon@yandex.ru; kuza-marfa@rambler.ru

Articles printed by Bulletin MSRU


T.K. Alyabieva MORAL ASPECT OF TEACHING LAW. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Jurisprudence, 2011, no. 1, pp. 37-43.

T.K. Alyabieva RUSSIA: FROM COLLAPSE TO CENTRALIZATION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: History and Political Science, 2018, no. 5, pp. 285-295.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


T.K. Alyabieva, A.V. Abramov, Y.A. Abramova, R.A. Alekseev, S.F. Vititnev, V.G. Egorov, O.A. Zozulya, N.S. Kozyakova, E.B. Petrosyan, L.V. Fedorchenko, S.N. Fedorchenko

Gosudarstvennaya politika i upravlenie

T.K. Alyabieva, A.V. Abramov, R.A. Alekseev, S.F. Vititnev, V.G. Egorov, N.S. Kozyakova, Y. Sinchuk, S.N. Fedorchenko

Politicheskie ucheniya KHKH-KHKHI vv.

T.K. Alyabieva, V.G. Egorov, A.V. Abramov, Y.A. Abramova, R.A. Alekseev, S.F. Vititnev, D.N. Ermakov, O.A. Zozulya, D.Y. Klement'ev, N.S. Kozyakova, E.B. Petrosyan, N.D. Postnikov, D. Sidorov, S.N. Fedorchenko

Sovremennaya rossiiskaya politika: instituty, protsessy, tekhnologii

Teorii i obshchestvennaya praktika proiskhozhdeniya gosudarstva.