Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Valeriy V. Zhuravlev


Dr. Sci. (History), Head at the Department of Contemporary Russian History
Moscow Region State University
kaf-nnir@mgou.ru; vv.zhuravlev@mgou.ru; vzh1938@rambler.ru; Kaf-nnir@mgou.ru

Articles printed by Bulletin MSRU


V.V. Zhuravlev RUSSIAN LIBERALISM IN THE CONTEXT OF MODERN STUDIES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: History and Political Science, 2011, no. 4, pp. 7-18.

V.V. Zhuravlev THE PROBLEM OF WAR AND PEACE IN THE SOCIO-POLITICALINTERIOR OF OCTOBER 1917. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: History and Political Science, 2017, no. 5, pp. 69-81.

N.I. Smolensky, V.E. Bagdasaryan, O.N. Naumov, V.V. Zhuravlev, I.I. Sharifzhanov, S.I. Resnyansky THE OBJECTIVITY OF HISTORICAL KNOWLEDGE (ROUND TABLE). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: History and Political Science, 2019, no. 4, pp. 86-120.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


V.V. Zhuravlev, Y.V. Aksyutin, O.V. Volobuev

Leonid Il'ich Brezhnev: chelovek v politike i politika v cheloveke.

V.V. Zhuravlev, N.G. Grishina, V.N. Zakharov, Y.V. Aksyutin

Nashe Otechestvo. Stranitsy istorii. Sbornik nauchnykh statei