Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Elvira H. Nadiseva


Сand. Sci. (Law), Assoc. Prof., Acting Dean, Department of Law
Moscow Region State University
ekh.nadyseva@mgou.ru; olanad@mail.ru

Articles printed by Bulletin MSRU


E.H. Nadiseva CRIMINAL PROCEDURE ASPECTS OF THE PROBLEM OF COMPENSATION FOR CRIMINALLY CAUSED DAMAGE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Jurisprudence, 2014, no. 4, pp. 88-94.

E.H. Nadiseva INTERPRETATION OF THE CATEGORY «CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES» AND ITS CONSTITUENT ELEMENTS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Jurisprudence, 2015, no. 3, pp. 139-143.

E.H. Nadiseva THE WAYS OF COMMITTING FRAUDS IN LEASING OPERATIONS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Jurisprudence, 2015, no. 4, pp. 99-102.

E.H. Nadiseva INTEGRATION OF MEDIATION IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURAL SYSTEM. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Jurisprudence, 2016, no. 2, pp. 109-114.

E.H. Nadiseva TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS AT THE INITIAL STAGE OF CRIME INVESTIGATION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Jurisprudence, 2017, no. 2, pp. 63-68.

E.H. Nadiseva, A.L. Lunev INTERNATIONAL AND NATIONAL STANDARDS FOR ENSURING HUMAN RIGHTS AND CIVIL FREEDOMS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Jurisprudence, 2020, no. 3, pp. 74-82.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


Advokatura i advokatskaya deyatel'nost'

Aktual'nye problemy ugolovno-protsessual'nogo prava i operativno-rozysknoi deyatel'nosti

Nauka i novatsiya: sovremennye problemy teorii i praktiki prava. Sbornik materialov mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii v ramkakhIV Mezhdunarodnogo Festivalya nauki (MGOU, 20–21 fevralya 2019 g.).

Nauka i novatsiya: sovremennye problemy teorii i praktiki prava. Sbornik nauchnykh statei

Nauka i novatsiya:sovremennye problemy teorii i praktiki ugolovnogo sudoproizvodstva i ugolovnogo prava

Prestupleniya protiv zdorov'ya naseleniya: voprosy sovremennogo sostoyaniya i sovershenstvovaniya zakonodatel'stva