Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Vladislav A. Pesotsky


Doctor of Philosophy, professor, Head of the Department of Philosophy
Moscow Region State University
vlad2008@yandex.ru; kaf-filosof@mgou.ru

Articles in the electronic journal Bulletin MSRU


V.A. Pesotsky The maintenance and essence of fiction: experience of the philosophical analysis. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2010, no. 2, pp. 88-107.

V.A. Pesotsky The basic functions of fiction in their philosophical representation. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2011, no. 1, pp. 184-210.

Articles printed by Bulletin MSRU


O.V. Volobuev, V.A. Pesotsky The Problem of Assessing the Quality of Literary Works (Socio-Philosophical Aspect). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2013, no. 1, pp. 10-20.

Z. Belyaeva, V.A. Pesotsky PRE-REVOLUTIONARY “MAIDEN TALE” AS IDEOLOGICAL PHENOMENON. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2015, no. 1, pp. 30-39.

V.A. Pesotsky PHILOSOPHY AND FICTION: PHILOSOPHEME IN THE STRUCTURE OF PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2016, no. 1, pp. 66-77.

V.A. Pesotsky PHILOSOPHEME IN THE STRUCTURE OF PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE: AN EXPERIENCE IN CLASSIFICATION OF PHILOSOPHEMES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2016, no. 2, pp. 22-35.

V.K. Baturin, V.A. Pesotsky, I.V. Baturina THE PHILOSOPHEMES OF RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHY OF THE 19TH-20TH CENTURIES AS ELEMENTS OF CREATIVE PROCESS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2017, no. 3, pp. 60-71.

N.I. Smolensky, V.A. Pesotsky, T.A. Alpatova, N.V. Khalikova, V.V. Ledeneva, A.E. Larionov, V.E. Bagdasaryan, V.V. Bruz ARTISTIC CREATIVE AND SCIENTIFIC (SCIENTIFIC AND HISTORICAL) UNDERSTANDING OF REALITY: THE PROBLEM OF CORRELATION(ROUND TABLE). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: History and Political Science, 2017, no. 4, pp. 14-67.

V.A. Pesotsky, V.A. Zhebit THE END OF ANTHROPOCENTRIC WORLD AND THE PROSPECTS FOR LAWFUL DEVELOPMENT OF A NEW PERIOD CIVILIZATION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2017, no. 4, pp. 69-77.

V.A. Pesotsky, V.A. Zhebit CLASSIFICATION APPROACH IN ASSESSMENT OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS THAT CAN INFLUENCE THE FORMATION OF METAPARADIGM OF SOCIAL COMMUNICATION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2018, no. 1, pp. 85-96.

V.A. Pesotsky, V.A. Zhebit SOCIAL TIME: THE WAY TO A NEW UNDERSTANDING. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2018, no. 2, pp. 85-94.

V.A. Pesotsky Editor Column. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2018, no. 4, pp. 6-7.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


Aktual'nye problemy filosofii:istoriya i sovremennost'. Sbornik nauchnykh statei po itogam Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, provedennoi v ramkakh III Mezhdunarodnogo Festivalya nauki (MGOU, g. Moskva, 19 fevralya – 2 marta 2018 g.)

V.A. Pesotsky, V.S. Gorbunov, A. Petrov

Sovremennyi terrorizm: istoriya, teoriya, problemy i protivorechiya

V.A. Pesotsky, I.V. Namestnikova, Y.A. Ogorodnikov, E.V. Aljohina, A.V. Glinsky

Teoriya i metodologiya nauchnogo issledovaniya

V.A. Pesotsky, V.M. CHugunov

Filosofsko-metodologicheskie i politologicheskie aspekty upravlencheskoi deyatel'nosti sovremennogo rukovoditelya