Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Viktor V. Belyaev


Doctor in Engineering Sciences, Professor, Principal Scientist at the Department of Organization of Scientific Research and International Relations of the Department of Science Development
Moscow Region State University
vic_belyaev@mail.ru

Articles in the electronic journal Bulletin MSRU


V.F. Petrov, V.V. Belyaev LIQUID CRYSTALLINE CYANOETHYL ESTERS. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2011, no. 3, pp. 162-166.

V.M. Kozenkov, A.A. Spahov, G.D. Tumovskii, V.V. Belyaev, N.T. Sokolyuk PHOTOCHROMIC 6-PHENOXY 5,12-NAPHTACENEQUINONES AND THEIR OPTICAL PROPERTIES. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2011, no. 4, pp. 115-122.

Articles printed by Bulletin MSRU


V.M. Kozenkov, N.T. Sokolyuk, V.V. Belyaev, A.A. Spahov, G.D. Tumovskii OPTICAL PROPERTIES OF 6-PHENOXY 5,12-NAPHTACENEQUINONE PHOTOCHROMIC MATERIALS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2012, no. 1, pp. 99-108.

D.N. Chausov, M.V. Svetlov, V.V. Belyaev, A.K. Dadivanjan ALKANES INTERACTION WITH OLYGODIMETHYLSILOXANE SURFACE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2012, no. 2, pp. 162-169.

V.V. Belyaev, I. Kompanets, A.L. Bugrimov INTERNATIONAL SYMPOSIUM «ADVANCED DISPLAY & LIGHTING TECHNOLOGIES” (ADLT-13) IN MOSCOW REGION STATE UNIVERSITY (MRSU). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2013, no. 1, pp. 29-32.

V.V. Belyaev, A.S. Solomatin, D.N. Chausov OPTICAL PROPERTIES OF THE LIQUID CRYSTAL IN CELLS WITH ARBITRARY LC DIRECTOR PRETILT ANGLE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2013, no. 1, pp. 32-40.

V.S. Popov, V.V. Belyaev SIMULATION OF SHAPE OF LED LIGHTING RADIATORS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2013, no. 1, pp. 75-81.

N.N. Barabanova, V.V. Belyaev, D.L. Bogdanov, A.L. Bugrimov, A.K. Dadivanjan, V.G. Chigrinov DISTRIBUTION OF DYE MOLECULES ORIENTATION IN PHOTOALIGNING LAYERVS. INCIDENCE ANGLE OF POLARIZED LIGHT BEAM. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2013, no. 2, pp. 28-34.

A.A. Murauski, A.A. Muravsky, V.V. Belyaev, D. Rybakov, V.G. Mazayeva, A.S. Solomatin, D.N. Chausov, V.M. Shoshin, Y.P. Bobyliov LIQUID CRYSTAL CAPACITOR TEMPERATURE SENSOR. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2014, no. 1, pp. 40-47.

D.N. Chausov, I. Petukhov, V.V. Belyaev, K. Bogachyov, P. Kurasov HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR EVALUATION OF OPERATOR’S ACTIVITY. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2014, no. 2, pp. 80-86.

I. Petukhov, D.N. Chausov, V.V. Belyaev, P. Kurasov, I. Tanryverdiev VISUAL FATIGUE OF THE HUMAN OPERATOR IN THE PERCEPTION INFORMATION FROM ELECTRONIC DISPLAYS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2014, no. 2, pp. 87-94.

N.N. Barabanova, V.V. Belyaev, D.L. Bogdanov, A.L. Bugrimov, A.K. Dadivanjan, M.A. Osipov, V.G. Chigrinov ORIENTATION OF DYES UNDER LASER IRRADIATION ORIENTATION OF DYES UNDER THE ACTION OF LASER IRRADIATION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2015, no. 1, pp. 37-43.

V.V. Belyaev, L.I. Kostitsyna INTERNATIONAL CONFERENCE “PHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS AND DISPERSE MEDIA FOR ELEMENTS OF INFORMATION SYSTEMS, NANOELECTRONIC DEVICES AND ‘GREEN’ TECHNOLOGIES”. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2015, no. 2, pp. 58-61.

A. Nazarov, N.N. Barabanova, D.L. Bogdanov, V.V. Belyaev, A.K. Dadivanjan ELECTRONIC POLARIZATION ANISOTROPY OF CARBOXYLIC ACIDS DIMERS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2015, no. 3, pp. 42-47.

A.S. Solomatin, V.V. Belyaev OPTICAL PROPERTIES OF LIQUID CRYSTAL CELLS WITH OBLIQUE PRETILT ANGLE IN THE SPLAY AND BEND CASES OF DIRECTOR CONFIGURATION DEFORMATIONS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2016, no. 2, pp. 37-50.

V.V. Belyaev, N.V. Zverev, E.A. Bedrikova INTERNATIONAL CONFERENCE “PHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS AND DISPERSION MEDIA FOR ELEMENTS OF INFORMATION SYSTEMS, NANOELECTRONIC DEVICES AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGIES”. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2016, no. 2, pp. 125-129.

A.S. Solomatin, V.V. Belyaev, D. Rybakov LIQUID CRYSTAL SPACE ORIENTATIONAL DISTRIBUTION AND ITS INFLUENCE ON LC CELL’S DIELECTRICAL PROPERTIES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2016, no. 3, pp. 96-110.

A.S. Solomatin, V.V. Belyaev ORIENTATIONAL AND OPTICAL PROPERTIES OF LIQUID-CRYSTAL DOMAINS BOUNDED BY CENTRAL ORIENTING AND SURROUNDING NONORIENTING SURFACES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2016, no. 4, pp. 32-42.

A.S. Solomatin, V.V. Belyaev LIQUID-CRYSTAL DIFFRACTIVE OPTICAL ELEMENTS WITH AN INHOMOGENEOUS DISTRIBUTION OF THE DIRECTOR. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2016, no. 4, pp. 56-67.

V.I. Mashchenko, J.O. Shashkova, A.S. Solomatin, V.V. Belyaev PECULIARITIES OF THE FORMATION OF A MICROSTRUCTURE OF BOROSILOXANE LIQUID CRYSTAL COMPOSITES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2017, no. 2, pp. 34-45.

A.S. Solomatin, V.I. Mashchenko, J.O. Shashkova, V.V. Belyaev FORMATION AND OPTICAL PROPERTIES OF TWIST STRUCTURES IN A NEMATIC LIQUID CRYSTAL COMPOSITE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2017, no. 2, pp. 53-63.

V.I. Mashchenko, A.S. Solomatin, J.O. Shashkova, V.V. Belyaev MICROSTRUCTURES OF LIQUID CRYSTALLINE COMPOSITES BASED ON BOROSILOXANE. OPTICAL PROPERTIES OF THEIR DISPERSION LIQUID CRYSTALLINE STRUCTURE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2017, no. 3, pp. 97-107.

A.S. Solomatin, V.I. Mashchenko, V.V. Belyaev OPTICAL PROPERTIES OF ASYMMETRICAL TWIST STRUCTURES IN A NEMATIC LIQUID CRYSTAL COMPOSITE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2017, no. 4, pp. 68-78.

N.H. Hakobyan, H.L. Margaryan, H.S. Chilingaryan, N.V. Tabiryan, V.V. Belyaev, A.S. Solomatin CIRCULAR DICHROISM METER BASED ON POLARIZATION DIFFRACTIVE WAVEPLATE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2017, no. 4, pp. 88-94.

A.S. Solomatin, V.V. Belyaev MULTIUSER PERSONALLY DISTRIBUTING LC DISPLAY AND PROJECTION DEVICE WITH A CONTROLLED REFRACTION OF THE LIGHT BEAM ON THE BASIS OF LIQUID CRYSTALS WITH INHOMOGENEOUS DISTRIBUTION OF THE DIRECTOR. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2018, no. 1, pp. 47-62.

V.V. Belyaev ANATOLIY A. VLASOV AT MOSCOW REGION TEACHERS TRAINING INSTITUTE (ON HIS 110TH BIRTHDAY). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2018, no. 3, pp. 93-106.

P.I. Vysikaylo, V.V. Belyaev DEVELOPMENT OF ANATOLY A. VLASOV’S IDEAS AT MRTTI (MRSU): ON THE 110TH BIRTHDAY OF ANATOLY ALEXANDROVICH VLASOV. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2018, no. 3, pp. 107-116.

V.V. Belyaev, P.I. Vysikaylo, M.M. Kuznetsov, V.V. Vedenyapin, N.V. Klassen CONFERENCE ON ADVANCED ELEMENT BASE OF MICRO- AND NANOELECTRONICS USING MODERN ACHIEVEMENTS OF ELECTRODYNAMICS AND STATISTICAL PHYSICS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2018, no. 4, pp. 8-27.

V.I. Mashchenko, M.S. Konstantinov, I.S. Cebruk, O.V. Chausova, V.V. Belyaev NEW ELECTRICALLY CONDUCTIVE NANOCOMPOSITES BASED ON SILOXANE MATERIALS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2019, no. 1, pp. 57-67.

A.K. Abduev, A.S. Asvarov, A.K. Ahmedov, V.V. Belyaev, A.Y. Skvortsov, D.S. Plentsova IMPROVING CHARACTERISTICS OF ZINC OXIDE TRANSPARENT ELECTRODES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2019, no. 1, pp. 74-82.

V.V. Belyaev INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON ADVANCED ELEMENT BASE OF MICRO- AND NANOELECTRONICS USING MODERN ACHIEVEMENTS OF THEORETICAL PHYSICS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2020, no. 2, pp. 57-63.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


"Fizicheskie svoistva materialov i dispersnykh sred dlya elementov informatsionnykh sistem, nanoelektronnykh priborov i ekologichnykh tekhnologii". Sbornik tezisov mezhdunarodnoi konferentsii (14 i 21 aprelya 2016 goda, Moskva). ELEKTRONNOE IZDANIE na CD.

V.V. Belyaev, G.S. CHilaya

ZHIDKIE KRISTALLY V NACHALE XXI VEKA

V.V. Belyaev, G.S. CHilaya

ZHidkie kristally v nachale XXI veka.

V.V. Belyaev, A.S. Solomatin, D.N. Chausov, M.M. Kuznetsov

Metodika eksperimental'no-raschetnogo opredeleniya poverkhnostnogo ugla naklona v zhidkokristallicheskikh yacheikakh s odnorodnym i neodnorodnym raspredeleniem direktora

V.V. Belyaev, A.S. Solomatin, D.N. Chausov, M.M. Kuznetsov

Metodika eksperimental'no-raschetnogo opredeleniya polyarnoi energii stsepleniya zhidkogo kristalla s orientiruyushchei plenkoi v zhidkokristallicheskikh yacheikakh s odnorodnym i neodnorodnym raspredeleniem direktora