Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Viktor V. Belyaev


Doctor in Engineering Sciences, professor, Head of the Department of Theoretical Physics
Moscow Region State University
vic_belyaev@mail.ru

Articles in the electronic journal Bulletin MSRU


V.F. Petrov, V.V. Belyaev LIQUID CRYSTALLINE CYANOETHYL ESTERS. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2011, no. 3, pp. 162-166.

V.M. Kozenkov, A.A. Spahov, G.D. Tumovskii, V.V. Belyaev, N.T. Sokolyuk PHOTOCHROMIC 6-PHENOXY 5,12-NAPHTACENEQUINONES AND THEIR OPTICAL PROPERTIES. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2011, no. 4, pp. 115-122.

Articles printed by Bulletin MSRU


V.M. Kozenkov, N.T. Sokolyuk, V.V. Belyaev, A.A. Spahov, G.D. Tumovskii OPTICAL PROPERTIES OF 6-PHENOXY 5,12-NAPHTACENEQUINONE PHOTOCHROMIC MATERIALS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2012, no. 1, pp. 99-108.

D.N. Chausov, M.V. Svetlov, V.V. Belyaev, A.K. Dadivanjan ALKANES INTERACTION WITH OLYGODIMETHYLSILOXANE SURFACE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2012, no. 2, pp. 162-169.

V.V. Belyaev, I. Kompanets, A.L. Bugrimov INTERNATIONAL SYMPOSIUM «ADVANCED DISPLAY & LIGHTING TECHNOLOGIES” (ADLT-13) IN MOSCOW REGION STATE UNIVERSITY (MRSU). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2013, no. 1, pp. 29-32.

V.V. Belyaev, A.S. Solomatin, D.N. Chausov OPTICAL PROPERTIES OF THE LIQUID CRYSTAL IN CELLS WITH ARBITRARY LC DIRECTOR PRETILT ANGLE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2013, no. 1, pp. 32-40.

V.S. Popov, V.V. Belyaev SIMULATION OF SHAPE OF LED LIGHTING RADIATORS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2013, no. 1, pp. 75-81.

N. Barabanova, V.V. Belyaev, B. Dmitry, A.L. Bugrimov, A.K. Dadivanjan, V.G. Chigrinov DISTRIBUTION OF DYE MOLECULES ORIENTATION IN PHOTOALIGNING LAYERVS. INCIDENCE ANGLE OF POLARIZED LIGHT BEAM. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2013, no. 2, pp. 28-34.

A.A. Murauski, A.A. Muravsky, V.V. Belyaev, D. Rybakov, V.G. Mazayeva, A.S. Solomatin, D.N. Chausov, V.M. Shoshin, Y.P. Bobyliov LIQUID CRYSTAL CAPACITOR TEMPERATURE SENSOR. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2014, no. 1, pp. 40-47.

D.N. Chausov, I. Petukhov, V.V. Belyaev, K. Bogachyov, P. Kurasov HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR EVALUATION OF OPERATOR’S ACTIVITY. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2014, no. 2, pp. 80-86.

I. Petukhov, D.N. Chausov, V.V. Belyaev, P. Kurasov, I. Tanryverdiev VISUAL FATIGUE OF THE HUMAN OPERATOR IN THE PERCEPTION INFORMATION FROM ELECTRONIC DISPLAYS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2014, no. 2, pp. 87-94.

N. Barabanova, V.V. Belyaev, B. Dmitry, A.L. Bugrimov, A.K. Dadivanjan, M. Osipov, V.G. Chigrinov ORIENTATION OF DYES UNDER LASER IRRADIATION ORIENTATION OF DYES UNDER THE ACTION OF LASER IRRADIATION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2015, no. 1, pp. 37-43.

V.V. Belyaev, L.I. Kostitsyna INTERNATIONAL CONFERENCE “PHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS AND DISPERSE MEDIA FOR ELEMENTS OF INFORMATION SYSTEMS, NANOELECTRONIC DEVICES AND ‘GREEN’ TECHNOLOGIES”. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2015, no. 2, pp. 58-61.

A. Nazarov, N. Barabanova, B. Dmitry, V.V. Belyaev, A.K. Dadivanjan ELECTRONIC POLARIZATION ANISOTROPY OF CARBOXYLIC ACIDS DIMERS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2015, no. 3, pp. 42-47.

A.S. Solomatin, V.V. Belyaev OPTICAL PROPERTIES OF LIQUID CRYSTAL CELLS WITH OBLIQUE PRETILT ANGLE IN THE SPLAY AND BEND CASES OF DIRECTOR CONFIGURATION DEFORMATIONS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2016, no. 2, pp. 37-50.

V.V. Belyaev, N.V. Zverev, E.A. Bedrikova INTERNATIONAL CONFERENCE “PHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS AND DISPERSION MEDIA FOR ELEMENTS OF INFORMATION SYSTEMS, NANOELECTRONIC DEVICES AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGIES”. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2016, no. 2, pp. 125-129.

A.S. Solomatin, V.V. Belyaev, D. Rybakov LIQUID CRYSTAL SPACE ORIENTATIONAL DISTRIBUTION AND ITS INFLUENCE ON LC CELL’S DIELECTRICAL PROPERTIES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2016, no. 3, pp. 96-110.

A.S. Solomatin, V.V. Belyaev ORIENTATIONAL AND OPTICAL PROPERTIES OF LIQUID-CRYSTAL DOMAINS BOUNDED BY CENTRAL ORIENTING AND SURROUNDING NONORIENTING SURFACES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2016, no. 4, pp. 32-42.

A.S. Solomatin, V.V. Belyaev LIQUID-CRYSTAL DIFFRACTIVE OPTICAL ELEMENTS WITH AN INHOMOGENEOUS DISTRIBUTION OF THE DIRECTOR. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2016, no. 4, pp. 56-67.

V.I. Mashchenko, J.O. Shashkova, A.S. Solomatin, V.V. Belyaev PECULIARITIES OF THE FORMATION OF A MICROSTRUCTURE OF BOROSILOXANE LIQUID CRYSTAL COMPOSITES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2017, no. 2, pp. 34-45.

A.S. Solomatin, V.I. Mashchenko, J.O. Shashkova, V.V. Belyaev FORMATION AND OPTICAL PROPERTIES OF TWIST STRUCTURES IN A NEMATIC LIQUID CRYSTAL COMPOSITE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2017, no. 2, pp. 53-63.

V.I. Mashchenko, A.S. Solomatin, J.O. Shashkova, V.V. Belyaev MICROSTRUCTURES OF LIQUID CRYSTALLINE COMPOSITES BASED ON BOROSILOXANE. OPTICAL PROPERTIES OF THEIR DISPERSION LIQUID CRYSTALLINE STRUCTURE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2017, no. 3, pp. 97-107.

A.S. Solomatin, V.I. Mashchenko, V.V. Belyaev OPTICAL PROPERTIES OF ASYMMETRICAL TWIST STRUCTURES IN A NEMATIC LIQUID CRYSTAL COMPOSITE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2017, no. 4, pp. 68-78.

N.H. Hakobyan, H.L. Margaryan, H.S. Chilingaryan, N.V. Tabiryan, V.V. Belyaev, A.S. Solomatin CIRCULAR DICHROISM METER BASED ON POLARIZATION DIFFRACTIVE WAVEPLATE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2017, no. 4, pp. 88-94.

A.S. Solomatin, V.V. Belyaev MULTIUSER PERSONALLY DISTRIBUTING LC DISPLAY AND PROJECTION DEVICE WITH A CONTROLLED REFRACTION OF THE LIGHT BEAM ON THE BASIS OF LIQUID CRYSTALS WITH INHOMOGENEOUS DISTRIBUTION OF THE DIRECTOR. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2018, no. 1, pp. 47-62.

V.V. Belyaev ANATOLIY A. VLASOV AT MOSCOW REGION TEACHERS TRAINING INSTITUTE (ON HIS 110TH BIRTHDAY). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2018, no. 3, pp. 93-106.

P.I. Vysikaylo, V.V. Belyaev DEVELOPMENT OF ANATOLY A. VLASOV’S IDEAS AT MRTTI (MRSU): ON THE 110TH BIRTHDAY OF ANATOLY ALEXANDROVICH VLASOV. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2018, no. 3, pp. 107-116.

V.V. Belyaev, P.I. Vysikaylo, M.M. Kuznetsov, V.V. Vedenyapin, N.V. Klassen CONFERENCE ON ADVANCED ELEMENT BASE OF MICRO- AND NANOELECTRONICS USING MODERN ACHIEVEMENTS OF ELECTRODYNAMICS AND STATISTICAL PHYSICS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2018, no. 4, pp. 8-27.

V.I. Mashchenko, M.S. Konstantinov, I.S. Cebruk, O.V. Chausova, V.V. Belyaev NEW ELECTRICALLY CONDUCTIVE NANOCOMPOSITES BASED ON SILOXANE MATERIALS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2019, no. 1, pp. 57-67.

A.K. Abduev, A.S. Asvarov, A.K. Ahmedov, V.V. Belyaev, A.Y. Skvortsov, D.S. Plentsova IMPROVING CHARACTERISTICS OF ZINC OXIDE TRANSPARENT ELECTRODES. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2019, no. 1, pp. 74-82.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


"Fizicheskie svoistva materialov i dispersnykh sred dlya elementov informatsionnykh sistem, nanoelektronnykh priborov i ekologichnykh tekhnologii". Sbornik tezisov mezhdunarodnoi konferentsii (14 i 21 aprelya 2016 goda, Moskva). ELEKTRONNOE IZDANIE na CD.

V.V. Belyaev, G.S. CHilaya

ZHIDKIE KRISTALLY V NACHALE XXI VEKA

V.V. Belyaev, G.S. CHilaya

ZHidkie kristally v nachale XXI veka.

V.V. Belyaev, A.S. Solomatin, D.N. Chausov, M.M. Kuznetsov

Metodika eksperimental'no-raschetnogo opredeleniya poverkhnostnogo ugla naklona v zhidkokristallicheskikh yacheikakh s odnorodnym i neodnorodnym raspredeleniem direktora

V.V. Belyaev, A.S. Solomatin, D.N. Chausov, M.M. Kuznetsov

Metodika eksperimental'no-raschetnogo opredeleniya polyarnoi energii stsepleniya zhidkogo kristalla s orientiruyushchei plenkoi v zhidkokristallicheskikh yacheikakh s odnorodnym i neodnorodnym raspredeleniem direktora