Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Denis N. Chausov


Moscow Region State University
dn.chausov@mgou.ru

Articles in the electronic journal Bulletin MSRU


D.N. Chausov, V.V. Ikonnikova, O.V. Noa, A.K. Dadivanjan PHASE DIAGRAMS IN SYSTEMS WITH SHORT-RANGE ORIENTATIONAL ORDER. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2011, no. 2, pp. 158-166.

Articles printed by Bulletin MSRU


D.N. Chausov, M.V. Svetlov, V.V. Belyaev, A.K. Dadivanjan ALKANES INTERACTION WITH OLYGODIMETHYLSILOXANE SURFACE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2012, no. 2, pp. 162-169.

V.V. Belyaev, A.S. Solomatin, D.N. Chausov OPTICAL PROPERTIES OF THE LIQUID CRYSTAL IN CELLS WITH ARBITRARY LC DIRECTOR PRETILT ANGLE. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2013, no. 1, pp. 32-40.

A.A. Murauski, A.A. Muravsky, V.V. Belyaev, D. Rybakov, V.G. Mazayeva, A.S. Solomatin, D.N. Chausov, V.M. Shoshin, Y.P. Bobyliov LIQUID CRYSTAL CAPACITOR TEMPERATURE SENSOR. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2014, no. 1, pp. 40-47.

D.N. Chausov, I. Petukhov, V.V. Belyaev, K. Bogachyov, P. Kurasov HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR EVALUATION OF OPERATOR’S ACTIVITY. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2014, no. 2, pp. 80-86.

I. Petukhov, D.N. Chausov, V.V. Belyaev, P. Kurasov, I. Tanryverdiev VISUAL FATIGUE OF THE HUMAN OPERATOR IN THE PERCEPTION INFORMATION FROM ELECTRONIC DISPLAYS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2014, no. 2, pp. 87-94.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


D.N. Chausov, A.K. Dadivanjan

Blizhnii orientatsionnyi poryadok v rastvorakh polimerov.

D.N. Chausov, V.V. Belyaev, A.S. Solomatin, M.M. Kuznetsov

Metodika eksperimental'no-raschetnogo opredeleniya poverkhnostnogo ugla naklona v zhidkokristallicheskikh yacheikakh s odnorodnym i neodnorodnym raspredeleniem direktora

D.N. Chausov, V.V. Belyaev, A.S. Solomatin, M.M. Kuznetsov

Metodika eksperimental'no-raschetnogo opredeleniya polyarnoi energii stsepleniya zhidkogo kristalla s orientiruyushchei plenkoi v zhidkokristallicheskikh yacheikakh s odnorodnym i neodnorodnym raspredeleniem direktora