Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Natal'ya T. Kolesnik


PhD in psychological Sciences, associate Professor, head at the Department of psychology of labour and organizational psychology
Moscow Region State University
nat-kolesnic@yandex.ru; nt.kolesnik@mgou.ru

Articles in the electronic journal Bulletin MSRU


N.T. Kolesnik THE FEATURES OF ETHNOGRAPHICAL IDENTITY OF NATIONAL MINORITIES IN MODERN RUSSIA. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2015, no. 3.

N.T. Kolesnik PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF MANAGEMENT OPTIMIZATION OF THE HEADS OF ETHNIC SOCIAL ORGANIZATIONS. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2015, no. 4.

A.A. Verbitskii, E.A. Sorokoumova, E.P. Utlik, I.E. Zhmurin, R.V. Kishikov, N.T. Kolesnik, V.V. Kolpachnikov, V.V. Kuzovkin, E.B. Puchkova, Y.V. Sukhovershina TRAINING OF TRAINEES IN THE UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF MODERN HUMANITARIAN KNOWLEDGE (ROUND TABLE). In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2016, no. 4.

V.A. Khriptovich, B. Lkhagvamaa, M. Narantuyaa, E.A. Volokhonskii, O.I. Kabalina, N.L. Zakharova, S.L. Evenko, E.A. Gustova, P.A. Korchemny, E.M. Klimova, R.I. Zagidullina, N.T. Kolesnik, L.B. Pogibenko, D.A. Budanov, N.E. Rubtsova, E.L. Sergienko PROBLEMS OF TRAINING, EDUCATING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A SPECIALIST IN MODERN PSYCHOLOGY (ROUND TABLE). In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2017, no. 3.

Articles printed by Bulletin MSRU


N.T. Kolesnik SELF-IDENTIFICATION AS THE FACTOR OF SELF-ORGANIZING OF NATIONAL MINORITIES (USING THE EXAMPLE OF RUSSIAN GERMANS). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Psychology, 2011, no. 4, pp. 7-11.

N.T. Kolesnik FEATURES OF ETHNIC GROUPS' SOCIAL IDENTITY UNDER DISPERSE RESIDING CONDITIONS (BY EXAMPLE OF «THE RUSSIAN GERMANS» ETHNIC GROUP). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Psychology, 2012, no. 1, pp. 38-43.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


N.T. Kolesnik, V.N. Batishchev, E.A. Gustova, S.L. Evenko

Lichnostno-professional'noe razvitie v usloviyakh effektivnogo upravleniya organizatsiei

N.T. Kolesnik, V.N. Batishchev, E.A. Gustova, S.L. Evenko

LICHNOSTNO-PROFESSIONALNOE RAZVITIE V USLOVIYAKH EFFEKTIVNOGO UPRAVLENIYA ORGANIZATSIEI

N.T. Kolesnik, P.V. Putivtsev

Posrednicheskie tekhnologii razresheniya mezhgruppovykh konfliktov

PRIKLADNAYA PSIKHOLOGIYA: SOVREMENNOE SOSTOYANIE, EFFEKTIVNOST ISSLEDOVANII, PERSPEKTIVY RAZVITIYA. Sbornik materialov Mezhduna-rodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii XII Levitovskie chteniya. (g. Moskva, 19 – 20 apre-lya 2017 goda). Elektronnoe izdanie

PSIKHOLOGICHESKIE ASPEKTY UPRAVLENCHESKOI DEYATELNOSTI RUKOVODITELEI ETNICHESKIKH OBSHCHESTVENNYKH ORGANIZATSII

N.T. Kolesnik, E.P. Utlik

Psikhologiya organizatsionnogo upravleniya

Psikhologiya etnicheskoi identichnosti lichnosti.

SOVREMENNAYA PRIKLADNAYA PSIKHOLOGIYA: TEORIYA I PRAKTIKA. Sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii XII Levitovskie chteniya (g. Moskva, 19 – 20 aprelya 2017 goda). TOM 1.

SOVREMENNAYA PRIKLADNAYA PSIKHOLOGIYA: TEORIYA I PRAKTIKA. Sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii XII Levitovskie chteniya (g. Moskva, 19 – 20 aprelya 2017 goda). TOM 2.