Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Yu. Grishayeva


doctor of pedagogical Sciences, associate Professor, Professor, Department of physical geography, environmental management and methods of teaching geography
Moscow Region State University
j.m.g@mail.ru

Articles printed by Bulletin MSRU


Y. Grishayeva Ecological competence-based education of students in higher pedagogical school. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics, 2009, no. 1, pp. 21-26.

Y. Grishayeva ON THE ROLE OF ECOLOGICAL EDUCATION IN DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A SPECIALIST. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics, 2014, no. 1, pp. 11-16.

Y. Grishayeva, I. Kruglova, V. Dikarev ABOUT THE ASPECTS OF INFORMATIONAL INTERACTION BETWEEN THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION AND LABOUR MARKET (ON THE EXAMPLE OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY). In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics, 2014, no. 3, pp. 8-12.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


I Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya "DOBRODEEVSKIE CHTENIYA – 2017" (12-13 oktyabrya 2017 g.)

II Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya DOBRODEEVSKIE CHTENIYA – 2018 18-19 oktyabrya 2018 g.

Geografiya i geoekologiya: nauchnoe tvorchestvo, mezhdistsiplinarnost', obrazovatel'snye tekhnologii. Materialy II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii

Y. Grishayeva, N.S. Evstaf'eva

Pedagogicheskaya tetrad'

Y. Grishayeva, L.I. Egorenkov, G.S. N., L.A. M., Z.N. Tkacheva

Ekologo-obrazovatel'nyi potentsial pedagogicheskogo proektirovaniya v izuchenii rekreatsionnykh resursov zarubezhnykh stran (na primere stran subarkticheskogo i umerennogo klimaticheskikh poyasov)