Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

D. Bychkova


associate Professor of the Department of computational mathematics and methods of teaching of Informatics, candidate of pedagogical Sciences
Moscow State Regional University
kav-vmmpi@mgou.ru

Articles printed by Bulletin MSRU


A.L. Bugrimov, D. Bychkova, V.S. Kuznetsov POSSIBLE VARIATIONS OF THE DIMENSION OF FRACTAL SETS. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Physics and Mathematics, 2014, no. 1, pp. 16-21.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


D. Bychkova, A.V. Panteleimonova, M.A. Belova, N.V. Borisova

Metodika obucheniya obrazovatel'noi robototekhnike

D. Bychkova, V.V. Nizhegorodov

TSifrovye obrazovatel'nye resursy: etapy sozdaniya i osobennosti primeneniya v protsesse obucheniya