Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Aleksandr S. Svetozarov


PhD in Economic sciences, associate professor at the Department of Antimonopoly Regulation
Moscow Region State University
svetozar-57@rambler.ru

Articles printed by Bulletin MSRU


A.S. Svetozarov THE ISSUES OF BUSINESS TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Economics, 2014, no. 2, pp. 109-114.

A.S. Svetozarov PROBLEMS OF BUSINESS TAXATION IN RUSSIAN FEDERATION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Economics, 2020, no. 2, pp. 98-105.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


A.S. Svetozarov, A.N. Prorokov, L.I. Chistokhodova, L.N. Ageeva, A.V. Zheltenkov, N.V. Kurkina, M.V. Nikolaev, G.N. Semenova

MALOE PREDPRINIMATELSTVO V ROSSII: SOTSIALNO-EKONOMICHESKIE, PRAVOVYE I ORGANIZATSIONNYE ASPEKTY

A.S. Svetozarov, A.N. Prorokov, L.I. Chistokhodova, L.N. Ageeva, A.V. Zheltenkov, N.V. Kurkina, M.V. Nikolaev, G.N. Semenova

Maloe predprinimatel'stvo v Rossii: sotsial'no-ekonomicheskie, pravovye i organizatsionnye aspekty.

Nalogi i nalogooblozhenie: sbornik lektsii

Finansovyi menedzhment v gosudarstvennom sektore

Finansovyi menedzhment.